PLANUL STRATEGIC AL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE „Ferdinand I” PENTRU MANDATUL 2020-2024

Anul universitar 2023-2024

  • Planul operațional pentru dezvoltarea procesului educațional în anul universitar 2022-2023
  • Strategia pentru cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic în perioada 2023-2024
  • Planul operațional pentru dezvoltarea relațiilor interuniversitare în anul universitar 2022-2023
  • Planul operațional pentru dezvoltarea continuă și relația cu studenții în anul universitar 2022-2023
  • Planul operațional pentru dezvoltarea pregătirii prin doctorat în anul universitar 2022-2023
  • Planul operațional pentru digitalizarea instituției în anul universitar 2022-2023

Anul universitar 2022-2023

 

Anul universitar 2021-2022

Anul universitar 2020-2021

 

Anul universitar 2019-2020

Anul universitar 2018-2019

Anul universitar 2017-2018

Anul universitar 2016-2017