Anul universitar 2023 – 2024

Anul IV

Student sg. NEAMȚU Ioan-Lucian

Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare (B)

Anul III

Student cap. TOMA Flavia-Elena

Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare (B)

Anul II

Student frt. PUȚINTICĂ Nicoleta

Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare (B)