• PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  DIN PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE– COD: PO-CDI-003
 • PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  DIN PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE– COD: PO-CDI-003
 • PROCEDURĂ PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI DIN ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ LA PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ – COD: PO-CDI-004, Ediţia 2007
 • PROCEDURĂ PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI DIN ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ LA PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ – COD: PO-CDI-004, Ediţia 2008
 • PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  DIN PLANUL SECTORIAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII MILITARE AL MINISTERULUI APĂRĂRII – COD: PO-CDI-002
 • PROCEDURĂ PENTRU PROMOVAREA DOCUMENTELOR CLASIFICATE ŞI NECLASIFICATE ŞI PREZENTAREA CORESPONDENŢEI ADRESATE COMANDANTULUI ACADEMIEI TEHNICE MILITARE ŞI LOCŢIITORILOR PENTRU INFORMARE, ANALIZĂ, AVIZARE, SEMNARE SAU DECIZIE– COD: PO-BSRP-001
 • PROCEDURĂ – ELEMENTELE PROCEDURALE PRIVIND COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA DECLARAŢIILOR DE AVERE ŞI DECLARAŢIILOR DE INTERESE – COD: PO-BAJ-001
 • PROCEDURĂ PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI DE SUPORT DIN ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ LA PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ – COD: PO-BAJ-002
 • PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI REMUNERAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE PRIN PLATA CU ORA ÎN ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ. RESPONSABILITĂŢI ŞI CONTROLUL INTERN – COD: PO-INV-001
 • PROCEDURĂ PRIVIND ÎNCEPEREA, EXECUTAREA, URMĂRIREA, DECONTAREA ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE – COD: PO-LOG-034
 • PROCEDURĂ DE CONTROL INTERN CU PRIVIRE LA COMPLETAREA ŞI ACTUALIZAREA FORMULARELOR Cz3 – COD: PO-CAZ-001
 • PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DIN CENTRALELE TERMICE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI CARE LE DESERVESC – COD: PO-CAZ-003
 • PROCEDURĂ PRIVIND EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR DE RECEPŢIE A BUNURILOR MATERIALE ŞI LUCRĂRILOR – COD: PO-DA-004
 • PROCEDURĂ PRIVIND TRANSFERUL MANUAL DE DATE ÎN/DIN SII – ATM SECRET DE STAT– COD: PO-ComInf-001
 • PROCEDURĂ PRIVIND EVIDENŢA, MARCAREA, ETICHETAREA ŞI DISTRIBUIREA MEDIILOR DE STOCARE– COD: PO-ComInf-002
 • PROCEDURĂ PRIVIND MANIPULAREA ŞI PĂSTRAREA DOCUMENTELOR PROIECTELOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ – COD: PO-CDI-001
 • PROCEDURĂ PRIVIND MANIPULAREA ECHIPAMENTELOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ UTILIZATE ÎN AFARA SEDIULUI ACADEMIEI TEHNICE MILITARE – COD: PO-CDI-006
 • PROCEDURĂ PRIVIND MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE STANDARDIZARE – COD: PO-CDI-007
 • PROCEDURĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA DEVIZELOR POSTCALCUL LA FINALIZAREA PROIECTELOR DE CERCETARE DERULATE ÎN CADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ– COD: PO-CDI-010
 • PROCEDURĂ PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI ŞI APROBAREA SOLICITĂRILOR DE ACORDARE A COMPENSAŢIEI LUNARE PENTRU CHIRIE – COD: PO-MRU-001
 • METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI INTERN CUPRINZÂND STANDARDELE DE MANAGEMENT/CONTROL INTERN ÎN ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ – Ediţia 2008
 • METODOLOGIE DE APLICARE A PROCEDURILOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ÎN ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ – Ediţia 2009