2018

Facultatea M

 1. Sistem inteligent de monitorizare a proceselor de sudare in mediu protejat, capabil a fi integrat in mediul IoT (SIWOT)

2017

LUCRĂRI DE CERCETARE-DEZVOLTARE FINANȚATE ÎN CADRUL P.N.C.D.I. FINALIZATE ÎN 2017

Facultatea E

 1. Stimularea şi modelarea comportamentului telocitelor în procesele de semnalizare şi regenerare tisulară (TELOSIM)
 2. Mecanisme criptografice in cloud sub controlul exclusiv al utilizatorului (MC3Ex)

Facultatea M

 1. Sistem de protectie antiexplozie pentru echiparea vehiculelor – CREWPROTECT
 2. Structuri compozite modulare pentru protecţia împotriva efectelor complexe ale dispozitivelor explozive improvizate – IED PROTECT
 3. Dezvoltarea unui senzor pentru detectia multiplă si selectivă a unor explozivi reprezentativi – SENSOREX
 4. Sistem balistic de calibru mic, rapid convertibil pentru acţiuni letale şi neletale – CONPOSE
 5. Sisteme complexe cu structură deformabilă destinate protecţiei balistice a vehiculelor blindate implicate în conflicte asimetrice – ARMPROT
 6. Optimizare multi-disciplinară aeroelastică a structurii aripilor fixe compozite AEROTAIL
 7. Studiu şi determinări experimentale privind stabilirea amenajărilor necesare pentru ca zona de siguranţă restricţionată să se reducă la limitele poligonului de tragere
 8. Studiu tehnic privind dezvoltarea unui model experimental de protecție balistică

2015

Facultatea M

 1. Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească
  Tutore Proiecte Cercetare Ştiinţifică Aplicată: col.conf.univ.dr.ing. Traian ROTARIU
  Responsabil ştiinţific pentru proiect: col.prof.univ.dr.ing. Pamfil ŞOMOIAG
 2. Testarea și evaluarea de dezvoltare a loviturii cal. 40x47mm cu grenadă explozivă și a lovturii cal. 40×47 mm cu grenadă inertă – Rezultatele cercetării
 3. Măsurarea vitezei grenadelor cal.40mm şi a bombelor de aruncător – Rezultatele cercetării

2014

Facultatea E

 1. Accurate modelling of CRLH (Composite Right/Left Handed) transmission lines and new design methods of related circuits – Rezultatele cercetării

Facultatea M

 1. Soluție neconvențională pentru reducerea riscurilor asociate funcționării accidentale a elementelor de muniție pe durata transportului cu RTEXMUN – Rezultatele cercetării
 2. Consultanţă tehnică pentru proiectarea sistemului de prindere a unui echipament optic stabilizat pe o navă militară – Rezultatele cercetării
 3. Testarea şi evaluarea platformei de armament echipată cu mitraliera cal. 12,7 mm – Rezultatele cercetării
 4. Studiul tehnic pentru realizarea unui puţ de distrugere a muniţiilor – Rezultatele cercetării
 5. Lovituri cal. 40X46 mm cu grenade neletale – Rezultatele cercetării
 6. Testarea și evaluarea de dezvoltare a loviturii cal. 40X46 mm HEI cu grenadă explozivă – faza prototip – Rezultatele cercetării
 7. Expertiza tehnică de specialitate a pulberilor și elementelor de muniție – Rezultatele cercetării
 8. Studiul teoretic şi experimental cu privire la efectele producerii unei explozii în spaţiul tehnic închis, amplasat la nivelul 11, al unei clădiri civile – Rezultatele cercetării
 9. Analiza pulberilor rezultate în urma delaborării munițiilor – Rezultatele cercetării
 10. Măsurarea parametrilor balistici pentru bombele de aruncător – Rezultatele cercetării
 11. Testarea și evaluarea detectorului electronic automat pentru detecția la distanță a explozivilor MEXD-100A – Rezultatele cercetării
 12. Măsurarea vitezei bombelor de iluminare şi a loviturilor reactive – Rezultatele cercetării

2013

Facultatea M

 1. Testarea și evaluarea de dezvoltare a loviturii cal. CAL. 40X46 mm grenadă explozivă – faza model funcțional– Rezultatele cercetării
 2. Lovituri cal. 40X46 mm cu grenada fără schije, cu efecte diferite – faza model experimental – Rezultatele cercetării
 3. Determinarea experimentală a caracteristicilor de balistică terminală ale cartușului de vânătoare cal. 12 cu proiectil tip Brenneke – Rezultatele cercetării
 4. Calcul de eficienţă şi de efect asupra obiectivelor din vecinătate pe baza coeficienţilor de echivalenţă ai materiilor explozive şi distanţele minime de siguranţă faţă de obiectivele din vecinătate – la proiectul Facilitaţi de depozitare asamblare şi testare materiale speciale din cadrul Aerodromului Militar Feteşti – Rezultatele cercetării
 5. Măsurarea vitezei bombelor de iluminare cu calibrele de 60 mm, 82 mm ŞI 120 mm – Rezultatele cercetării
 6. Trusă de testare și instruire a operatorilor ATO – faza: model experimental – Rezultatele cercetării

2011

Facultatea E

 1. Propagarea câmpului electromagnetic în materiale cu constantă dielectrică ridicată cu aplicaţii în realizarea antenelor şi a senzorilor de microunde pentru tehnologiile societăţii informaţionale – Director proiect: col.prof.univ.dr.ing. Ioan NICOLAESCU, e-mail: ioannic@mta.roParteneri: CO – Academia Tehnică Militară Bucureşti, P1- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, P2 – Universitatea Alexandru Ioan Cuza, autoritate contractantă: CNMP, perioada de derulare 2008-2011, suma totală a proiectului 2.000.000 lei, din care alocat CO 818.412 lei. Rezultatele cercetării
 2. Serviciu de poştă electronică nerepudiabilă cu valoare legală – Responsabil de proiect: mr.lect.univ.dr.ing. Cezar PLEŞCA , e-mail: cezar.plesca@gmail.com Parteneri: CO-S.C. CertSIGN S.R.L., P1- Academia Tehnică Militară Bucureşti, P2- Universitatea Politehnica Bucureşti, Autoritate contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2008-2011, suma totală a proiectului 441.407 lei, din care alocat P1 15.500 lei. Rezultatele cercetării
 3. Algoritmi pentru prelucrarea fuzzy-haotică a impulsurilor de la un senzor multispectral utilizabil detecţia precoce a cancerului SENTINEL – Responsabil de proiect:col.prof.univ.dr.ing. Adrian STOICA, e-mail: astoica@mta.ro Parteneri: CO-Universitatea din Piteşti, P1-Institutul Oncologic Bucureşti, P2-Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, P3-Academia Tehnică Militară Bucureşti, Autoritate contractantă: CNMP, perioada de derulare 2008-2011, suma totală a proiectului 60.000 lei, din care alocat P3 15.245 lei. Rezultatele cercetării

Facultatea M

 1. Sistem mobil pentru combaterea incendiilor în spaţii deschise – Responsabil de proiect: col.prof.univ.dr.ing. Cristian BARBU , e-mail: barbucr@mta.ro Parteneri: CO-Universitatea Politehnica Bucureşti, P1-Academia Tehnică Militară Bucureşti, P2-SC Uzina Automecanică Moreni SA, P3-SC Electromecanica Ploieşti SA, P4-SC UM Plopeni SA, P5-CN Romarm SA, P6-SC Mirsand SRL, P7-SC Comfrac R&D Project Expert SRL, autoritate contractantă: CNMP, perioada de derulare 2008-2011, suma totală a proiectului 2.587.958 lei, din care alocat P1 – 114.905 lei. Rezultatele cercetării 12
 2. Studii şi cercetări pentru dezvoltarea unor algoritmi de culegere automată şi semiautomată a datelor geografice şi de determinare a preciziei bazelor de date rezultate – ALGIS – – Responsabil de proiect:mr.lect.univ.ing. Virgil DULGHERU, e-mail: dvirgil@mta.ro Parteneri: CO- Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, P1- Academia Tehnică Militară Bucureşti, P2-SC GeoArc SRL, P3-SC Tradsym Consult SRL, autoritate contractantă: CNMP, perioada de derulare 2008-2011, suma totală a proiectului 2.076.675 lei, din care alocat P1- 24.317 lei Rezultatele cercetării

2010

Facultatea E

 1. Sistem hibrid de producere a energiei electrice utilizand surse regenerabile – Director proiect: lt.col.lect.univ.dr.ing. Florin POPESCU, e-mail: fdpopy@mta.roParteneri: CO – Universitatea Politehnica Bucureşti, P1- Academia Tehnică Militară Bucureşti, P2 – SC ICPE-ME SA, P3 – SC ICPE-SAERP SA, P4 – ENERO, Autoritate contractantă: UEFISCDI, perioada de derulare 2007-2010, suma totală a proiectului 2.180.000 lei, din care alocat P1-110.252 lei Rezultatele cercetării
 2. Sistem complex de analiză şi optimizare a traficului în reţelele de comunicaţii cu diversitate tehnologică şi convergenţă a serviciilor – Responsabil de proiect: lt.col.conf.univ.dr.ing. Petrică CIOTÎRNAE , e-mail: ciotirnae@mta.roParteneri: CO – Academia Tehnică Militară Bucureşti, P1-Universitatea Politehnica Bucureşti, P2-Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, P3-SC Marctel SIT SRL, Autoritate contractantă: CNMP, perioada de derulare 2008-2010, suma totală a proiectului 2.197.000 lei, din care alocat CO-504.445 lei. Rezultatele cercetării
 3. Mecanisme avansate de securitate integrate în hardware MASH – Responsabil de proiect:mr.lect.univ.dr.ing. Mihai TOGAN, e-mail: mtogan@mta.ro Parteneri: CO-Agenţia de Cercetare Pentru Tehnică şi Tehnologii Militare Bucureşti, P1- Academia Tehnică Militară Bucureşti, P2- UTI Systems SA, P3- S.C. CertSIGN S.R.L., autoritate contractantă: CNMP, perioada de derulare 2007-2010, suma totală a proiectului 1.246.212 lei, din care alocat P1-191.228 lei. Rezultatele cercetării

Facultatea M

 1. Sistem integrat de protecţie a instalaţiilor de ventilaţie din clădirile de interes naţional strategic în caz de atac cu agenţi chimici şi biologici – Responsabil de proiect: lt.cdor.lect.univ.dr.ing. Mihai MIHĂILĂ-ANDRES , e-mail: mihailmi@rdslink.ro Parteneri: CO-Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare NBC şi Ecologie, P1-Academia Tehnică Militară, P2-SC Sintactic Grup SRL, P3-SC Ecoproiect SRL, P4-Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti, autoritate contractantă: CNMP, perioada de derulare 2007-2010, suma totală a proiectului 2.178.265 lei, din care alocat P1-229.504 lei. Rezultatele cercetării