Cercetarea științifică universitară din Academia Tehnică Militară se desfășoară de cadrele didactice, de cercetătorii științifici, precum și de doctoranzi și studenți, pe baza unui plan de cercetare științifică.

Planul de cercetare științifică cuprinde teme de cercetare științifică fundamentală și aplicativă – teoretică și experimentală – vizând dezvoltarea cunoașterii în diferite domenii, modernizarea procesului de învățământ și realizarea unor noi tipuri de tehnică.

Activitatea de cercetare științifică cu studenții se desfășoară în cadrul cercurilor științifice studențești a căror sesiune de comunicări are loc în primăvara fiecărui an.

Atât personalul didactic, cât și studenții sunt angajați în soluționarea unei problematici diverse, cu finanțare prin granturi sau prin programe naționale ale Ministerului Educației și Cercetării (ORIZONT, RELANSIN, MENER, CALIST, VIASAN, MATNANTECH, AEROSPAȚIAL, SECURITATE, CERCETARE DE EXCELENȚĂ).

Academia Tehnică Militară organizează sesiuni științifice cu studenții și cadrele didactice, simpozioane științifice cu participare națională și internațională, meșe rotunde și conferințe; din doi în doi ani se organizează sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională.

În facultăți și catedre au fost create laboratoare moderne, specializate care permit efectuarea unor experiențe complexe.

Câteva din principalele domenii de cercetare sunt:

 • Robotica – Mecatronica;
 • Optica și optoelectronică;
 • Aerodinamică;
 • Dinamica și comanda zborului;
 • Balistică;
 • Pirotehnie;
 • Sisteme de propulsie reactivă;
 • Mecanica autovehiculelor;
 • Motoare cu ardere internă;
 • Teoria elasticității, plasticității;
 • Materiale compozite;
 • Război electronic;
 • Microunde și radar de înaltă rezoluție;
 • Sisteme de transmisiuni (telecomunicații);
 • Arhitecturi de calculatoare și securitate;
 • Informatică;
 • Fotogrammetrie și teledetecție;
 • Teoria sistemelor.