Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul academiei. Senatul este organismul de conducere al academiei care reprezinta autoritatea colectivă, ce transpune în practică principiile autonomiei universitare.

Art. 213. – (1), Legea Educaţiei Naţionale 1/2011

Art. 50. (1), Carta Universitară a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”

Senatul universitar al Academiei Tehnice Militare ,,Ferdinand I”, pentru mandatul 2020-2024, s-a constituit, la data de 27.01.2020 în urma alegerilor generale desfăşurate la data de 22 ianuarie 2020.

Senatul universitar al Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” are în compunere 23 membri, din care 17 sunt cadre didactice şi 6 sunt studenţi.

În şedinţa Senatului universitar din data de 04 februarie 2020, a fost ales ca preşedinte al senatului domnul col. prof. univ. dr. ing ROTARIU TRAIAN.

 

Contact:

senat@mta.ro