Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001 Mr. Raluca DIMA
Telefon(+40) 21 335 46 65 interior 0213
Fax: (+40) 21 335 57 63
E-mail: relații.publice@mta.ro

 • Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001(.doc)
 • Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) (.doc)
 • Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) (.doc)
 • Modalităţi  de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public

 • Lista documentelor de interes public:
  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Academiei Tehnice Militare
  • Bugetul;
  • Bilanţul contabil;
  • Rapoarte anuale privind starea universității
  • Strategia de dezvoltare în domeniul învățământului
  • Stategia privind cercetarea științifică și pregătirea prin doctorat în Academia Tehnică Militară
  • Documente validate de Senatul universitar
  • Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, pliante, afişe privind activităţile instituţiei militare
  • Materiale audio, video, prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă
  • Declaraţii de avere
  • Lista posturilor vacante şi condiţiile necesare pentru ocuparea acestora;
  • Asigurarea calităţii
  • Activităţi internaţionale