Departamentul A-1 Home | Contact
Blindaj suplimentar multistrat cu plăci groase perforate oblic destinat contracarării amenințărilor cinetice de calibru mic (ARMORTOPP)


>> ARMORTOPP
  > DESPRE PROIECT
  > CONSORTIU
  > OBIECTIVE
  > REZULTATE
  > STRUCTURA PROIECTULUI
  > ETAPE
  > CONTACT

ARMORTOPP

DESPRE PROIECT

 • Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-3997
 • Nr contractului: 402PED/2020
 • Titlul proiectului: "Blindaj suplimentar multistrat cu plăci groase perforate oblic destinat contracarării amenințărilor cinetice de calibru mic"
 • Acronim: ARMORTOPP
 • Valoare proiect (buget si cofinantare): 666.706 lei
 • Valoare proiect-buget: 600.000
 • Durata contractului: 2020-2022, 19 luni
 • Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
 • Coordonator: Academia Tehnica Militara Ferdinand I - ATM FI

 • Descrierea proiectului:

  Produsul dezvoltat prin derularea proiectului ARMORTOPP reprezintă o soluție care asigură protecție balistică suplimentară unui vehiculul și implicit ocupanților acestuia sau a echipamentelor, la acțiunea amenințărilor cinetice de tipul gloanțelor perforante de calibru mic. Blindajul de tip add-on poate fi dimensionat corespunzător și montat pe vehicule pe roți sau pe șenile, de tip transportat blindat pentru trupe, mașini de luptă, vehicule tactice sau vehicule logistice. Valoarea ridicată ce caracterizează duritatea materialului din care este confecționat stratul de impact, combinată cu asimetricitatea perforațiilor oblice asigură aplicarea unui șoc mecanic proiectilului, în urma căruia acesta se destructurează și se destabilizează, motiv pentru care puterea de penetrare a straturilor de backing este redusă, acestea din urmă reținând/reducând suplimentar viteza fragmentelor rezultate atat din miezul perforant cât și din stratul dur.
  CONSORTIU

 • CO – Academia Tehnica Militara Ferdinand I - ATM FI Bucuresti,
  Director proiect : Lt. col. prof. dr. ing. Rotariu Adrian - www.mta.ro
 • P1 - Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare – ACTTM Bucuresti
  Responsabil proiect: Col. drd. ing. Constantin PUICA
 • P2 - SC STIMPEX SA Bucuresti
  Responsabil proiect: Ing. Marcel ISTRATE

  OBIECTIVE

  Propunerea noastră cuprinde cinci obiective: -stabilirea procesului de fabricatie a blindajului suplimentar multistrat; -caracterizarea materialelor prin testare in laborator; -evaluarea comportamentului plăcilor perforate multistrat la impact prin simulări numerice; -fabricarea lotului experimental de blindaje suplimentare -evaluarea eficienței blindajului propus prin teste balistice in poligon.

  REZULTATE

 • Plan și raport de testare pentru teste statice și dinamice
 • Modele virtuale penetratori
 • Documentatie tehnologica pentru placi perforate
 • Documentatie de execuție repere stand/esantioane
 • Modele de material
 • Raport simulari numerice
 • Documentatie tehnica suport tinta
 • Configurație blindaj multistrat
 • Plan și raport de testare in poligon
 • Articole stintifice
 • Participari conferinte

  STRUCTURA PROIECTULUI

  An Titlul etapei Parteneri implicati Data inceperii Data incheierii
  0 1 2 3 4
  2020 Etapa I Planificarea activităților de testare în laborator.Construirea modelelor virtuale pentru munitiile perforante de calibru mic.Definirea etapelor tehnologice de producție a blindajului multistrate CO -ATM
  P1-ACCTM
  P2-STIMPEX
  02.11.2020 31.12.2020
  2021 Etapa II Caracterizarea materialelor prin teste de laborator pe mostre de material.Optimizarea structurii blindajului multistrat prin simulare numerica.Realizarea lotului experimental și planificarea activitatilor de poligon CO -ATM
  P1-ACCTM
  P2-STIMPEX
  01.01.2021 31.12.2021
  2022 Etapa III Testarea balistica a blindajului multistrat cu perforații CO -ATM
  P1-ACCTM
  P2-STIMPEX
  01.01.2022 31.10.2022

  ETAPE

  Activitati finalizate - ETAPA I
 • Activitatea I.1 Planificarea activităților de testare în laborator
 • Activitatea I.2 Construirea modelelor virtuale pentru munitiile perforante de calibru mic
 • Activitatea I.3 Definirea etapelor tehnologice de producție a blindajului multistrat

  Activitati finalizate - ETAPA a II-a
 • Activitatea II.1 Realizarea mostrelor și a componentelor standurilor de laborator
 • Activitatea II.2 Testarea in laborator a mostrelor de material
 • Activitatea II.3 Determinarea legilor constitutive de material
 • Activitatea II.4 Modelarea impactului dintre penetrator și blindajul multistrat
 • Activitatea II.5 Planificarea activităților de poligon
 • Activitatea II.6 Realizarea reperelor pentru lotul experimental al blindajului multistrat cu perforații
 • Activitatea II.7 Diseminare

  Activitati finalizate - ETAPA a III-a
 • Activitatea III.1 Realizarea suportului pentru blindajul multistrat cu perforații
 • Activitatea III.2 Testarea în poligon a lotului experimental a blindajului multistrat cu perforații
 • Activitatea III.3 Procesarea datelor experimentale si evaluarea eficientei blindajului multistrat
 • Activitatea III.4 Diseminare

  CONTACT

  Lt. col. prof. univ. dr. ing. Adrian ROTARIU
  Tel.: 0724.393.415
  Fax: 021.335.57.63
  Email: adrian.rotariu@mta.ro

  Academia Tehnica Militara Ferdinand I
  Bd. George Cosbuc nr. 39-49, Sector 5, Bucuresti,
  ROMANIA